Foredrag

Namibia

Ny GuineaI Himba og Hereros fodspor

For lang tid siden vandrede Himba og Herero som et samlet folk hen over det afrikanske kontinentet og slog sig ned i Namibia. Siden har de udviklet hver deres særlige levevis og fysiske udtryk. Foredraget handler om den lange vandring, om deres kvægdrift, religion og forfædrekult, slægtskab, tøj og kropsudsmykning, m.m.
I
Fra penis-beskyttere til solenergi   

Dani-folket lever dybt inde i West Papuas højland. De udgør et ud af ca. 750 forskellige etniske grupper, som bor på øen Ny Guinea. West Papua er en del af Indonesien. Foredraget handler om forandringerne i Dani’ernes kultur. Fra traditionel beklædning, religion og teknologi til solceller, coca cola og Kristendom.

Laos, Cambodia og Vietnam

Kina

Bjergfolk, templer og flydende markeder
    
Med religion i centrum fortæller foredraget om Lahu risbønder i Laos og om bjergfolket Hmong og deres opiummarker. Lahu er buddhister, mens Hmong tror på ånder. Længere sydpå zoomer foredraget ind på den bud-dhistisk indflydelse på Kambodias historiske Angkor og på nutidens vietna-mesiske handelsfolk på Mekongs flydende markeder.
Mosuo, matriarkat og minoriteter

Sydkina er hjemsted for mange etniske minoriteter, som f.eks. Mosuo, ved Lugu søen mellem Yunnan og Sichuan. Foredraget handler om Mosuo hus-holdene, som ledes af kvinder. Mænd og kvinder gifter sig ikke. I stedet bor mændene med deres mødre og søstre, og de har sex udenfor husholdet med partnere som modydelse for deres arbejde.

Tanzania

Brasilien

Virksomhedskultur i en afrikansk kontekst
        
For at bygge et hospital i Afrika skal der mere til end bare penge til materi-aler og løn. Du skal lære den lokale kultur og det lokale sprog at kende. Baseret på konkrete erfaringer fra en tanzaniansk landsby handler fore-draget om en række værdier, forskrifter og praktikker, du skal studere for at forstå, kommunikere og samarbejde med de lokale.
Rio de Janeiro og Amazon indianerne

Fra Cristo Redentor på bjerget Corcovado kan du betragte Rio 700 meter nede. Foredraget tager dig på en rejse mellem det moderne liv i en brasi-liansk metropol til det traditionalle liv blandt Yanomami indianerne. En kontrast, hvor landets galoperende økonomi ikke altid tager hensyn til minoriteternes interesser og naturens balance.

Mongoliet

Bolivia og Peru

Et stop på den transsibiriske jernbane

Mongoliet tæller blot 2.7 mio. indbyggere, som beboer et areal næsten på størrelse med Østeuropa. Foredraget bringer dig med tog fra Beijing i en søgen efter mongolerne i deres berømte yurter. Vi lærer om deres anskuel-ser og nomadiske tilværelse, før vi fortsætter rejsen gennem Rusland forbi Irkutsk og Baikal på vej til Moskva.
Andes Indianernes kultur og turistindustrien

Turister har indflydelse på miljøet, så hvad kan man gøre for at bidrage positivt? Foredraget søger svar på dette spørgsmål, mens vi går på Inka-stien i Peru og besøger det gamle Machu Picchu, på Titicaca søens flydende landsbyer i Bolivia, på heksemarkedet i La Pas, og mens vi krydser den uen-delige saltørken, Salar Uyuni.

Indien

Marocco

Meditation og moderne medicin

I Indien har man mulighed for at opleve forskellige medicinske systemer side om side. Foredraget bringer dig gennem Pondicherris gader på besøg hos en Ayurveda behandler, et meditationscenter og en moderne vestlig orienteret klinik. Hvad har disse behandlingsformer og anatomiske forstå-elser til fælles, og hvor er de forskellige?
Mellem Chefchaouen og Sahara

Efter to timers sejlads fra Gibraltar og to timer i bus fra Ceuta når du frem til Chefchaouen, en blå by i bjergene, fjernt fra strømmen af turister. Fore-draget bringer dig til berberne og deres markedshandel i Chefchaouen, til de pulserende byer, Fes og Marrakesh, og til Sahara ørkenen på kamelryg med ophold hos tuaregerne i en oase.

Skandinavien

Europa

Samer, rensdyr og centrale magter
    
    
Skandinaviens samer gør en indsats for at bevare og udvikle deres sprog og kultur såvel som deres traditionelle levevis. Med udgangspunkt i Kautokei-no Påske Festivallen i Norge fortæller foredraget om samerne og deres rensdyr og om de centrale regeringer i Oslo, Stockholm og Helsinki på en skarp kant mellem støtte og undertrykkelse.
Sigøjnernes kultur og den endeløse vandring

Romaerne, eller sigøjnerne, rejste oprindeligt ud fra Indien for tusind år siden. Foredraget følger rejsen til Europa for at undersøge, om der eksi-sterer en fælles kultur bag romaerne på tværs af Verdens lande. Foredraget diskuterer også, om romaernes rejse er baseret på dybe kulturelle rødder, eller om den primært er dikteret af omstændighederne?